ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

    Δυστυχώς, κάθε προσπάθεια, ιδιαίτερα όταν γίνεται σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, δεν είναι απαλλαγμένη από αβλεψίες και λάθη. Ελπίζουμε στο βιβλίο μας να μη βρείτε σοβαρά "επιστημονικά" λάθη. Εμείς, μέχρι στιγμής, εντοπίσαμε κάποιες αβλεψίες ή τυπογραφικά λάθη, ιδιαίτερα στις εκφωνήσεις και στις απαντήσεις των ασκήσεων. Αυτά σας δίνουμε εδώ. Με ευγνωμοσύνη θα δεχτούμε δικές σας παρατηρήσεις για λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά λάθη, τα οποία θα δημοσιοποιήσουμε σε όλους τους συναδέλφους. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20/11/2000

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15/11/2000

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


(20/11/2000) 

Ενότητα 1.3 Άσκηση 29 (σελ 152)  Η λύση του βιβλίου του καθηγητή είναι λάθος. Η σωστή λύση είναι:

(15/11/2000)

Ενότητα 1.1 Άσκηση 23 (σελ. 52) - Απάντηση

Ενότητα 1.1 Άσκηση 28 (σελ. 52) - ΛΥΣΗ

Ενότητα 1.3 Άσκηση 11 (σελ. 151) - ΛΥΣΗ

     

     Ενότητα 1.1 Άσκηση 23 (σελ. 52) Η σωστή απάντηση στην ερώτηση για την απόσταση ανάμεσα στο σημείο Ο και το σημείο μηδενισμού της ταχύτητας είναι: 27 m.

 

     Ενότητα 1.1 Άσκηση 28 (σελ. 52) Μια λύση είναι η ακόλουθη:

1ο Μέρος: Το διάγραμμα υ(t) φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Από αυτό, αν θεωρήσουμε ότι t1 είναι ο χρόνος που συναντιούνται έχουμε για το διάστημα που διήνυσε το  πρώτο αυτοκίνητο:

ενώ για το δεύτερο:

Θα πρέπει να ισχύει
Από εδώ εύκολα βρίσκουμε:
2ο Μέρος: Το διάγραμμα υ(t) φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Από αυτό, αν θεωρήσουμε ότι t1 είναι ο χρόνος που συναντιούνται  και υΚ η κοινή τους ταχύτητα τη στιγμή της συνάντησης, έχουμε για το διάστημα που διήνυσε το  πρώτο αυτοκίνητο :

ενώ για το δεύτερο:
Θα πρέπει να ισχύει
Από εδώ εύκολα βρίσκουμε:

 

     Ενότητα 1.3 Άσκηση 11 (σελ. 151) Μια λύση είναι η ακόλουθη:

Σε 2 min, το διάστημα που διανύεει το συμβολίζουμε με S2 και βρίσκουμε:
Σε 4 min, το διάστημα που διανύεει το συμβολίζουμε με S4 και βρίσκουμε:
Σε 6 min, το διάστημα που διανύεει το συμβολίζουμε με S6 και βρίσκουμε:

 

Εκφωνήσεις Ασκήσεων (Αρχικές διορθώσεις)

ENOTHTA 1.1

  5. Αντί «της άσκησης 4 ...» γράψτε  «της άσκησης 1 ...».

7. Αντί «α) Υπολογίστε τη θέση του λεωφορείου 5 s αργότερα.» γράψτε «α) Υπολογίστε τη θέση του λεωφορείου, του Ι.Χ. και του μοτοσικλετιστή 5 s αργότερα.»

8. Αντί «x2=-1,5 m» γράψτε  «x2=-1,5t m».

9. Το σωστό διάγραμμα είναι αυτό που παριστάνεται στο διπλανό σχήμα.

  36. Αντί «στη διάρκεια 0,1 s» γράψτε «στη διάρκεια 2 s».

  38. Αντί «με επιτάχυνση 0,2 m/s» γράψτε «με επιτάχυνση 0,2 m/s2».

    ENOTHTA 1.2

  12. Αντί «μάζας m=7,6 N» γράψτε  «μάζας m=7,6 kg».

  14. Αντί «κρεμάμε μάζα 4,6 N» γράψτε «κρεμάμε βάρος 4,6 N», αντί «αν κρεμάσουμε μάζα 16,1 N» γράψτε «αν κρεμάσουμε βάρος 16,1 N»

  18. Αντί «Σώμα μάζας 4,2 N» γράψτε «Σώμα μάζας 4,2 kg»

  22. Στο τέλος προστίθεται η φράση: «Να θεωρηθεί, ότι τα σώματα έχουν την ίδια ταχύτητα».

  23. Στο τέλος προστίθεται η φράση: «Να θεωρηθεί, ότι τα σώματα έχουν την ίδια ταχύτητα».

     ENOTHTA 1.3

  15. Αντί «Ο στόχος βρίσκεται σε απόσταση» γράψτε «Ο στόχος βρίσκεται σε οριζόντια   απόσταση».

    ENOTHTA 2.1

  18. Αντί «μάζας m κινείται» γράψτε «μάζας m=3000 kg κινείται».

  22. Αντί «έχει μάζα και η ταχύτητά της» γράψτε «έχει μάζα 0,2 kg και η ταχύτητά της».

    ENOTHTA 2.2

  5. Να διαγραφούν οι λέξεις «σταθερή ταχύτητα».

 

Απαντήσεις Ασκήσεων

 

    ENOTHTA 1.1

  27. Δx=70 m, t=12 s.

 32. υ0=

/2.

   Οι απαντήσεις έχουν αλλάξει αριθμούς. Η απάντηση 34 αντιστοιχεί στην άσκηση 33, η 35 στην 34 κ.ο.κ.

  37. (Απάντηση στην άσκηση 36) υμ=2,25 m/s.

    ENOTHTA 1.2

  14. x΄=8,9 cm.

  15. k0=2 kN/m.

  21. tολ= 40 s.

   23. F2= 4,9 N.

    ENOTHTA 1.3

  4. β) ΣFx = 55.958 N, θ » 51ο

  5.  T1»707,1 Ν.

  6. Τ σ 1 = 1000Ν, Τ σ 2 » 1732 Ν

  7. Τ σ 1 = 577.35 Ν. Τ σ 2 = 1154,7 N. 

  11. υ1 » 3.73 m/sec, υ2 = 2.74 m/s, υ3 = 0 m/s.

  14. α = 0,25 ×104 m/s2.

  23. αx = [FσυνθΒημφμ(Βσυνφ – Fημθ)]/m

  26. υΣ = 1022 m/s.

  28. F = 84800 N

  29. υ»16 m/s.

  30. F = 475 N.

  32. μ»0,5.

    ENOTHTA 1.4

  2. F = 20,05 × 1020 N.

  4. F = 4,97 kg.

  5. FΣ/ FΓ=585000.

  9. F = 2400 Ν.

  10. ρ =7460 kg/m3.

 11.  g0/gn=(GMΓ/R2)/[GMΓ/(R+h)2]=[( R+h)/R]2 Þ ( R+h)/R= Þh=R( -1)

  12.  g = 3,67 m/s2

  14.  T=89,68 min.

    ENOTHTA 2.1

 15. υ=(Μ-m)/m

  18. κίνησης του λεωφορείου.

  19. Δp=- 2mυημφ.

  21. 0,33 m/s.

ENOTHTA 2.2

  5. α) –2 J, β) –1 J.

  19. h= υ02/(4g).

  20. h= 3υ02/(2g).

  29. Η απάντηση στην άσκηση αυτή δίνεται με το νούμερο 30.

  30. Η απάντηση στην άσκηση αυτή δίνεται με το νούμερο 31.

  31. Η απάντηση στην άσκηση αυτή δίνεται με το νούμερο 29.

 36. x=(mg+

)/k.

 

ENOTHTA 2.3

9. 80 oC και 120 oC αντίστοιχα.

 

Σύντομα Βιογραφικά των συγγραφέων / Διορθώσεις Παροραμάτων / Βιβλίο καθηγητή. Διαφάνειες/Γράψτε μας τις παρατηρήσεις σας ή συείλτε μας ερωτήσεις / Χρήσιμες συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος. / Ενδιαφέρουσες συνδέσεις/Πίνακας Συζητήσεων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ