ΑΙΤΗΣΗ

Εγγραφής στον Πίνακα Συζητήσεων

Συμπληρώστε και στείλτε την παρακάτω φόρμα

(Τα στοιχεία σας δεν θα δοθούν σε τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ.
e-mail
Τηλέφωνο
FAX
Εγάζεσθε σε:
Αν εργάζεσθε σε σχολείο σε αυτό διδάσκεται το βιβλίο μας; ΝΑΙ ΟΧΙ
Συμπληρωματικά σχόλια:

 

 

Σύντομα Βιογραφικά των συγγραφέων / Διορθώσεις Παροραμάτων / Βιβλίο καθηγητή. Διαφάνειες/Γράψτε μας τις παρατηρήσεις σας ή συείλτε μας ερωτήσεις / Χρήσιμες συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος. / Ενδιαφέρουσες συνδέσεις/Πίνακας Συζητήσεων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ